Dermatit, kontakt

DEFINITION

Kontaktdermatit är ett rött kliande utslag som orsakas av ett ämne som kommer i kontakt med huden. Utslaget är inte smittsamt eller livshotande, men det kan vara mycket obehagligt. Möjliga orsaker är tvål, kosmetika, dofter, smycken och växter som giftig murgröna eller giftig ek. För att behandla kontaktdermatit framgångsrikt måste du identifiera och undvika orsaken till din reaktion.

SYMPTOM

ORSAKER

Kontaktdermatit kan orsakas av irriterande ämnen som lösningsmedel, spritalkohol och personliga hygienprodukter eller allergener som nickel i smycken eller giftig murgröna. Yrkesmässig exponering är vanligt i vissa yrken som vårdpersonal eller metallarbetare.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av kontaktdermatit inkluderar kronisk kliande, skalig hud och infektioner på grund av repor.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Lista dina symtom och ämnen som du misstänker kan ha orsakat utslagen. Notera nya produkter som används och mediciner som tas. Förbered frågor till din läkare.

FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till kontaktdermatit?

Kontaktdermatit kan orsakas av irriterande ämnen som lösningsmedel och allergener som nickel i smycken.

  1. Hur länge brukar ett utslag av kontaktdermatit pågå?

Utslagen varar vanligtvis i två till fyra veckor om man undviker den skadliga substansen.

  1. När bör jag uppsöka läkare för kontakteksem?

Du bör uppsöka läkare om utslagen är svåra, smärtsamma, utbredda eller om de inte förbättras inom några veckor.

  1. Vilka är komplikationerna av kontaktdermatit?

Komplikationer inkluderar kronisk kliande, skalig hud och infektioner från repor.

  1. Hur diagnostiseras kontakteksem?

Diagnosen baseras på sjukdomshistoria, fysisk undersökning och ibland ett plåstertest för att identifiera allergener.

  1. Vilka är de viktigaste behandlingarna för kontaktdermatit?

Behandlingen omfattar undvikande av det irriterande/allergena ämnet, steroidkrämer, hudreparerande läkemedel och orala läkemedel i svåra fall.

  1. Hur kan jag förhindra kontaktdermatit i framtiden?

Förebyggande åtgärder är att undvika irriterande ämnen/allergener, tvätta huden omedelbart efter kontakt, bära skyddsutrustning och använda barriärkrämer.

  1. Kan alternativmedicinska behandlingar orsaka kontaktdermatit?

Ja, vissa alternativa behandlingar som kardborre eller örtkrämer som innehåller vissa ingredienser kan utlösa kontaktdermatit.

  1. Vem har högre risk för Yrkeskontaktdermatit?

Yrken som vårdpersonal, metallarbetare, frisörer och trädgårdsmästare löper högre risk att utveckla yrkeskontaktdermatit.

  1. Är barn också benägna att utveckla allergisk kontaktdermatit?

Ja, barn kan utveckla allergisk kontaktdermatit från vanliga allergener precis som vuxna.

Kom ihåg att konsultera en vårdpersonal för personlig rådgivning om hur du hanterar kontakteksem.