Akut lymfoblastisk leukemi

Other names: Akut lymfocytär leukemi, Akut lymfoid leukemi, Cancer, akut lymfocytär leukemi, Leukemi, akut lymfocytär (barnleukemi)

DEFINITION

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) är en typ av cancer som drabbar blodet och benmärgen, där blodkropparna produceras. Den utvecklas snabbt och leder till produktion av omogna vita blodkroppar, så kallade lymfocyter.

SYMPTOM

När ska man uppsöka läkare: Om ihållande symtom märks, särskilt om de liknar influensaliknande symtom men inte förbättras.

ORSAKER

ALL uppstår när benmärgsceller får DNA-fel, vilket orsakar onormal produktion av omogna leukemiska vita blodkroppar. De flesta fall är inte ärftliga.

RISKFAKTORER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var förberedd genom att notera symtom, personlig information, mediciner och frågor till läkaren. Överväg att ta en följeslagare för stöd och hjälp med att komma ihåg information.

TESTER OCH DIAGNOS

Blodprov, benmärgsprov, bilddiagnostik och ryggmärgsvätskeprov används för att diagnostisera ALL.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen omfattar induktionsbehandling, konsolideringsbehandling, underhållsbehandling och förebyggande ryggmärgsbehandling. Behandlingen kan innefatta kemoterapi, målinriktad läkemedelsbehandling, strålbehandling, stamcellstransplantation och deltagande i kliniska prövningar.

ALTERNATIV MEDICIN

Även om inga alternativa behandlingar botar ALL kan terapier som akupunktur, aromaterapi, massage, meditation och avslappningsövningar hjälpa till att hantera biverkningar.

HANTERING OCH STÖD

Behandlingen av ALL kan vara långvarig men framgångsrik. Att lära sig mer om sjukdomen, få stöd av vårdpersonalen, utforska program för patienter och familjer och hålla nära och kära informerade kan hjälpa till att klara utmaningarna.

FRÅGOR

  1. Vad är akut lymfoblastisk leukemi?

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) är en typ av cancer som drabbar blodet och benmärgen och som kännetecknas av en snabb produktion av omogna vita blodkroppar, så kallade lymfocyter.

  1. Vilka är symptomen på akut lymfoblastisk leukemi?

Symtomen är blödning från tandköttet, bensmärta, feber, täta infektioner, näsblod, svullna lymfkörtlar, blek hud, andnöd och svaghet eller trötthet.

  1. Vad orsakar akut lymfoblastisk leukemi?

ALL uppstår när benmärgsceller utvecklar DNA-fel, vilket leder till onormal produktion av omogna leukemiska vita blodkroppar. Den är oftast inte ärftlig.

  1. Vem löper risk att drabbas av akut lymfatisk leukemi?

Bland riskgrupperna finns personer som tidigare har behandlats för cancer, som har utsatts för strålning, som har genetiska sjukdomar som Downs syndrom och som har ALL i släkten.

  1. Hur diagnostiseras akut lymfoblastisk leukemi?

Diagnosen omfattar blodprov, benmärgsprov, bilddiagnostik och ryggmärgsvätskeprov för att bekräfta förekomsten av ALL.

  1. Vilka behandlingar finns det för akut lymfatisk leukemi?

Behandlingarna inkluderar induktionsterapi, konsolideringsterapi, underhållsterapi och förebyggande ryggmärgsbehandling. Dessa kan involvera kemoterapi, riktad läkemedelsbehandling, strålbehandling, stamcellstransplantation och deltagande i kliniska prövningar.

  1. Finns det alternativa behandlingar för akut lymfatisk leukemi?

Även om alternativa behandlingar inte botar ALL kan terapier som akupunktur, aromaterapi, massage, meditation och avslappningsövningar hjälpa till att hantera biverkningar.

  1. Hur kan patienter klara av behandling av akut lymfatisk leukemi?

Strategier för att hantera sjukdomen är bland annat att lära sig mer om sjukdomen, förlita sig på stöd från vårdpersonal, utforska program för patienter och familjer och hålla nära och kära informerade.

  1. När bör man uppsöka läkare med anledning av symtom på akut lymfatisk leukemi?

Det är viktigt att uppsöka läkare om du får ihållande symtom som liknar influensaliknande symtom, som de som nämnts tidigare, och inte blir bättre.

  1. Kan familjehistoria spela en roll vid utveckling av akut lymfatisk leukemi?

Ja, familjehistoria av ALL anses vara en riskfaktor för att utveckla tillståndet.